BYDGOSZCZ

BYDGOSZCZ

Architekt: BRIC
Rok: 2019
Lokalizacja: Bydgoszcz
Inwestor: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Typ: Mieszkalny wielorodzinny